شعر


تابستان،
دراز کشیده 
پشتِ نارنجیِ های تند 
در راه راه های تاریک و روشن
تن می شُویَد
آرام و خنک در غوغو های “موسی کوتقی” ها
و موج می شود
ازحاشیه های پرتقالی
به کرانه های آبی
با چشم های خواب
تا بی انتهای دوردست
غوغو  غو، غوغو  غو
--
منصوره اشرافی- از کتاب ، نفس های پنهان

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها